Kennemercup Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen Kennemercup

De Kennemercup is een baanbrede schaatscompetitie tussen wedstrijdrijders die een wedstrijdlicentie op kunstijsbaan Kennemerland Haarlemaan hebben en wordt over meerdere avonden verreden.

De wedstrijden worden verreden volgens de geldende nationale en internationale reglementen van KNSB en ISU, aangevuld met deze specifieke wedstrijdbepalingen Kennemercup. Eventuele aanvullingen op dit reglement zullen worden gepubliceerd op de website www.kennemercup.nl onder ‘mededelingen’ en zijn direct na publicatie van kracht. Op deze website worden ook dit reglement, de wedstrijdkalender, uitslagen en (tussen)standen van het klassement en mededelingen van de wedstrijdleiding gepubliceerd. Daarmee dient deze website als het officiële communicatiemedium van de Kennemercup te worden beschouwd. Daarnaast wordt voor de communicatie gebruik gemaakt van de Sportity app. De inlogcode is "BAAN-HAA".

Art. 1: Deelname

Deelname staat open voor junioren B t/m Masters met een voor het huidige seizoen wedstrijdabonnement afgegeven door de BVH en een licentie langebaan van de KNSB.

Pupillen of junioren C, die voor een bepaalde datum een tijd moeten zetten of selectierijders die een trainingswedstrijd nodig hebben, kunnen via hun trainer worden aangemeld. Dit onderbouwde verzoek moet door de trainer per e-mail verstuurd worden naar de wedstrijdorganisatie. De wedstrijdorganisatie bepaalt of deze verzoeken gehonoreerd zullen worden. De trainer communiceert met de rijder over de uitkomst van het verzoek. Deze rijders rijden mee tijdens de wedstrijd, maar buiten mededinging van de competitie. De wedstrijd telt niet mee voor de IJskonijn- en IJsbeercup.

Indien er op de woensdag voor de wedstrijd -door geringe aanmelding- voldoende wedstrijdijs beschikbaar blijkt, wordt de inschrijving geopend voor junioren C. Deze rijders rijden mee tijdens de wedstrijd, maar buiten mededinging van de competitie. De wedstrijd telt niet mee voor de IJsbeercup.

Indien er op de donderdag voor de wedstrijd -door geringe aanmelding- voldoende wedstrijdijs beschikbaar blijkt, wordt de inschrijving -tegen betaling- geopend voor rijders zonder wedstrijdabonnement op ijsbaan Haarlem. Deze rijders rijden mee tijdens de wedstrijd, maar buiten mededinging van de competitie.

Art. 2: Wedstrijddata/kalender

De wedstrijdkalender wordt gepubliceerd op de website van de Kennemercup. De organisatie kan -zonder voorafgaande kennisgeving- afwijken van de in de kalender aangekondigde, te rijden afstanden. Eventuele wijzigingen van data, of aanvullende informatie (indicatieve starttijden) zullen middels een mededeling op de website www.kennemercup.nl, de inschrijfsite en via Sportity gecommuniceerd worden.

Art. 3: Inschrijving

Deelnemers schrijven zichzelf in via de website van de KNSB https://inschrijven.schaatsen.nl. Wedstrijden worden circa 3 weken voorafgaand aan de datum van de wedstrijd geopend voor inschrijving.

Inschrijving sluit op de avond voorafgaand aan de wedstrijd om 23:59 uur. Het exacte moment van sluiting van de inschrijving staat bij alle wedstrijden vermeld op de inschrijfpagina. Na sluiting van inschrijving kunnen geen deelnemers meer worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. Indien de inschrijving vol is, kunnen rijders zich aanmelden op een reservelijst. Deze deelnemers ontvangen op de wedstrijddag bericht indien zij kunnen starten.

Afmelden kan tot 12:00 uur op de wedstrijddag en geschiedt bij voorkeur via de inschrijfmodule. Als dat niet lukt, dan per mail aan de wedstrijdleider. Het verzoek is om je tijdig af te melden. Alleen dan kunnen eventuele reserverijders worden opgeroepen en vallen er geen gaten in de startlijsten.

Art. 4: Loting en tijdschema

Op de wedstrijddag wordt er tussen 12:00 en 16:00 geloot. Dit tijdstip wordt bepaald door de beschikbaarheid van scheidsrechter en vantage manager op de wedstrijddag. Na de loting worden de voorlopige startlijsten en het voorlopige tijdschema gepubliceerd in Sportity. Deze zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij afmelding van een of meer rijders worden de startlijsten in de regel niet herschikt en zijn er open plaatsen op de startlijst. 
De scheidrechter kan na loting, vlak voor of tijdens de wedstrijd bepalen om de startlijsten en/of het tijdschema aan te passen. In dat geval worden de wijzigingen gepubliceerd in Sportity en omgeroepen door de speaker.

Voor de coaches, trainers, rijders en publiek worden geen startlijsten gedrukt en uitgegeven op de baan.

Art. 5: Klassement, puntentelling en categorieën

Op de meeste wedstrijdavonden rijden alle deelnemers een 500m en een keuze-afstand. Op de overige avonden wordt er gesprint, een lange afstand, een ploegenachtervolging, een ploegensprint of mass start verreden.

Per wedstrijd wordt er een klassement voor de verschillende afstandscombinaties opgemaakt. Voor het klassement wordt gebruik gemaakt van de ISU Worldcup-puntentelling conform onderstaande tabel. Punten zullen worden toegekend per categorie en per gereden onderdeel (afstand). De verdiende punten worden bij elkaar opgeteld voor het eindklassement.

De meeste wedstrijden kennen een puntenweging van 1 per afstand. OP de finaleavond geldt er er een weging 2 per afstand. Voor enkele wedstrijden zal in de wedstrijdbepalingen van de betreffende wedstrijdvorm de wijze van toekenning van punten voor het klassement van de Kennemercup nader worden omschreven. Deze wedstrijdbepalingen worden voorafgaand aan de wedstrijd op www.kennemercup.nl gepubliceerd onder 'Mededelingen' en zijn integraal onderdeel van de reglementen.

Deelnemers die op plaats 21 of lager eindigen, krijgen 10 punten voor deelname. Deelnemers die hun rit niet beëindigen of worden gediskwalificeerd, krijgen 10 punten voor deelname. Deelnemers die na inschrijving, zonder formele afzegging -via de inschrijfmodule, dan wel per e-mail aan de wedstrijdleiding- niet komen opdagen, worden voor de 5 volgende wedstrijden op de reservelijst geplaatst.

Het klassement kent de volgende categorieën:

De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om, bij beperkte deelname in een categorie, deze samen te voegen met een andere categorie.

Aan het eind van het seizoen vindt er per categorie een prijsuitreiking plaats. Winnaar van de gender- en leeftijdneutrale Kennemercup wisselbeker is die individuele deelnemer, die na afloop van alle wedstrijden het hoogste puntenaantal heft behaald. In geval van gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald aan de hand van het hoogste aantal behaalde eerste plaatsen. Brengt dit geen uitsluitsel, dan valt de uitslag uit in het voordeel van die deelnemer met het hoogste aantal tweede plaatsen, derde plaatsen enzovoort.

Art. 6: Gedragsregels

Naast de algemene gedragsregels van de KNSB wijst de organisatie op de volgende gedragsregels:

 • Rijders en coaches zijn voorafgaand aan de wedstrijd verantwoordelijk voor het leggen van de blokjes en het sluiten van de baanbeveiliging en ruimen de blokjes en baanbeveiliging na afloop van de wedstrijd weer op. De wedstrijdorganisatie kan hier voorafgaand aan de wedstrijd verenigingen/rijders voor aanwijzen.
 • Tijdens het inrijden op de inrijbaan gelden de volgende regels:
  • Aan de binnenzijde (bij het hout) langzaam en rechtop. Aan de buitenzijde (bij de blokjes) sneller.
  • Nooit met 2 rijders naast elkaar rijden.
  • Niet stil staan in de inrijbaan en bij de ET, met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van de hulpstarter.
  • In de bochten voor de startplaatsen 100/500m en 300/700/1500m is gedurende het starten op deze respectievelijke afstanden alleen langzaam en rechtop rijden toegestaan. Overtreding hiervan kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd door de scheidsechter.
  • De wedstrijdleiding kan aan de deelnemers een beperking opleggen op de periode waarop inrijden toegestaan is. Deze zal door de speaker omgeroepen worden.
 • Overtreding van bovenstaande regels kan, op last van de scheidsrechter, leiden tot uitsluiting voor de betreffende wedstrijd.
 • Remmen in de wedstrijdbaan: Behalve in geval van nood, is het ten strengste verboden te remmen in de wedstrijdbaan. Overtreding kan, op last van de scheidsrechter, leiden tot uitsluiting voor de betreffende wedstrijd.
 • Baanmarkering/ET: Het opzettelijk verplaatsen van de baanmarkering en/of het doorkruisen van de ET, anders dan tijdens de race van een deelnemer, leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deze deelnemer voor de lopende wedstrijd en mogelijk voor de eerstvolgende wedstrijd.
 • Bij uitsluiting van de wedstrijd worden er geen punten toegekend voor de wedstrijdavond. Ook niet als er wel gereden is.